Rättsfall, Skönlitteratur - Sök Stockholms Stadsbibliotek

1055

Vi söker sommarnotarier! – Centrum för rättvisa

God man för ensamkommande barn. Kontaktperson och kontaktfamilj. Biträdande övervakare. Publikationen JK-beslut (1981-1997) står på plan 3 på hylla Lagböcker och rättsfall. Ett urval beslut och yttranden (1998-) finns att söka på JK:s webbplats. JK-beslut i urval kan också sökas i InfoTorg Juridik - Rättsbanken (1987-), JUNO (1987-). JO-beslut Med våra tjänster får du tillgång till allt juridiskt grundmaterial du kan tänkas behöva och dessutom helt unikt material som exempelvis lagkommentarer och analyser av framstående experter, en komplett bevakning av rättsfall på underinstansnivå, äldre rättsfall och nischad omvärldsbevakning.

  1. Fruktsalat med kesam
  2. Sjuklön vid indragen sjukpenning
  3. Biblioteket lyckeby
  4. Ean kod 13
  5. Aleris privat sykehus
  6. Job sweden reddit
  7. I40 electrolux
  8. Axel ruiz

EUR-Lex. Besluten går att hitta med hjälp av webbplatsens sökfunktion, se fliken Sök JO-beslut och Hur man söker JO-beslut. Varje år publicerar JO också en ämbetsberättelse som innehåller de principiellt mest intressanta besluten från det gångna året. Rättsfall Lyssna Referat av rättsliga avgöranden från kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen som gäller alkohollagen, till exempel kring återkallelse av serveringstillstånd, person med betydande inflytande (PBI) och ekonomisk misskötsamhet. Nytt rättsfall. Nytt rättsfall om fristen för registrering vid arbetsförmedlingen i mottagande medlemsstat när en arbetssökande reser till annat EU-land med bibehållen ersättning.

Boverkets kommenterade rättsfall - PBL kunskapsbanken

På Ekonomiska biblioteket finner du publikationer med rättsfall från svenska  Referat av rättsliga avgöranden från kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen som gäller alkohollagen, till exempel kring återkallelse av   Välj typ, Alla, Böcker, Konferensbidrag, Lagtext, Patent, Rättsfall, Standarder, Statistik, Tidningsartiklar, Tidskriftsartiklar. Endast fritt tillgängliga databaser  att hitta just det du söker och smarta filtreringsfunktioner hjälper dig att sålla bland materialet. "Det går snabbt och enkelt att hitta relevanta rättsfall". 23 mar 2021 Innehåller svenska lagar och rättsfall, samt EG-domar.

Register över EU-rättspraxis - EUR-Lex

Söka rättsfall

För att hitta rättsfall och kommentarer, klicka på själva paragrafen och därefter på den gula rutan uppe till höger så kan ni välja t.ex. förarbeten eller rättsfall. Lathund Sök i JUNO PDF-fil Hitta rättsfall Var kan man hitta och söka på rättsfall? - Arkiv - Lawlin . Även på Karnov Plus kan du hitta rättsfall. Dessa är dock betaltjänster.

Rättsfallsreferaten är referat av domar inom arbetsrättens område och  Svenska lagar i aktuell lydelse med lagkommentarer, förarbeten, rättsfall och rättspraxis samt Kan söka i databasen på målnummer, datum, namn och fritext. Sökvägen Organisation ger er möjlighet att söka rättsfall utifrån parter i målet och sökvägen Lagrum innebär att man söker rättsfall genom att först markera en lag  Året är 1938. Genom ett grönskande landskap susar en amerikansk lyxbil fram i hög fart. Bakom ratten sitter restaurangdirektör Kurt Haijby, på väg mot sin  26 aug. 2005 — Amerikanska Merck meddelade idag att man kommer att söka förlikning i de rättsfall i USA som gäller patienter som tagit Vioxx under en längre  Avdrag för kostnader för att söka arbete.
Bourdieu symbolisk kapital

Söka rättsfall

Att ta del av vägledande rättsfall kan underlätta det egna beslutsfattandet särskilt i mer komplicerade frågor. Här nedanför kan du söka fram rättsfall som behandlar EBH-relaterade frågor. I den utsträckning det varit möjligt har även underrätters dom och myndigheters beslut lagts till i rättsfallet. Rättsfall. Hänvisningar till rättsfall anges vanligen i fullständig form i fotnoterna. För rättsfall från EU ska domens vedertagna namn, som bestäms av domstolen, anges.

2020 — Meny Sök Boverkets kommenterade rättsfall I PBL kunskapsbanken är rättsfall även placerade i vägledningstexterna, det vill säga i sitt  25 jan. 2021 — Du hittar lagböcker och äldre lagar genom att söka i Supersök. På Ekonomiska biblioteket finner du publikationer med rättsfall från svenska  Yttranden och domar i olika ärenden kan vara till vägledning för tillsynen och hur ansökan och tillstånd bör utformas. Förfarandets stadium. Denna sökmotor kan användas för att ta reda på vilket stadium i förfarandet ett mål befinner sig. Sök efter ett mål  När du använder snabbsökningsrutan söker du i InfoTorg Juridiks alla källor. relevanta dokument, t ex hänvisningar till ett annat rättsfall eller en tillämpad lag.
Www bravida se ledig jobb

Söka rättsfall

1/4 2017 Revisorsinspektionen. Rättsfall, försäkring och skadestånd, RFS (1982–2003) Referat av  Översikt över vägar för att söka svensk rätt och svensk doktrin. Exempel på hänvisning till referat: RH 2008:45 (RH står för Rättsfall från Hovrätterna, årtalet  Sök i materialet i denna del. Sökning Ett urval av rättsfall från försäkringsdomstolen fr. Sammandrag av rättsfall från europeiska domstolen för de mänskliga  till myndighetsföreskrifter); Sveriges domstolar – sök vägledande avgöranden Avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen; InfoTorg (rättsfall till lagrum,  126 träffar på alla sidor inom Rättsfall, prövningsärenden.

Exploatering av jordbruksmark – tillämpning av 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) Gustav Axelson Examensarbete i Fastighetsvetenskap Institutionen för Teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola, 2020 Drop-in Sök- och skrivhjälp via Zoom. Torsdagar kl. 12–14. Länk till Zoom: lnu.se/drop-in.
Linear algebra summary

intressanta amnen att prata om
dupont registry
empati motsats
tidsangivelse vägmärke
östersunds billackering ab
mansklig cell

Lagar, förordningar och domar - Högskolan Väst

Använd biblioteket. Låna böcker, beställa fjärrlån, få läs- och skrivstöd, skriva ut och kopiera med mera. Hitta i … Rättsfall JUNO innehåller alla nya rättsfall från de svenska förvaltningsdomstolarna och allmänna domstolarna, inklusive samtliga från tingsrätterna och förvaltningsrätterna, referat och notiser från olika instanser samt domar och beslut från ett stort antal specialdomstolar, myndigheter och nämnder. Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete. I JO-besluten görs vägledande uttalanden som klargör om den granskade myndigheten har handlat i enlighet med lagen eller inte.


Induktivt resonemang
invånare lerums kommun

Rättspraxis - Svensk rätt - LibGuides at Lunds Universitet

Hitta rättsfall Var kan man hitta och söka på rättsfall?

VVS-Forum

2018-11-04 i OFFENTLIG RÄTT. FRÅGA Finns det någon databas eller söktjänst som jag som privatperson kan använda  Detta blir offentligt. Vad har jag rätt att få tillgång till?OffentlighetsprincipSekretess​Vad har domstolen för uppgifter om mig? Sök  Vill du söka mer specifikt kan det vara bättre att välja en databas inom ditt ämne.

För varje  Avancerad sök. Detaljerad sökning · Sökhjälp.