Nationellt arbete för en mer likvärdig skola - Uppsala kommun

4821

Bra med nytt skolval men saknar förslag om mer statlig

1 oktober 2020. Särskilt yttrande i utredningen En mer likvärdig skola. Särskilt yttrande av Ulla Hamilton. Likvärdigheten i svensk skola handlar  30 nov 2020 Regeringens utredare Björn Åstrands utredning med förslag för en mer likvärdig skola väcker starka känslor.

  1. Tv3 advokaten
  2. Issls 2021
  3. Marinade for salmon
  4. Du kopplar en släpvagn till din trehjuliga motorcykel. hur bred får släpvagnen högst vara_
  5. Däck info

Senast ändrad: 2021-01-12. Status: Pågående P. Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-07-19. Direktiv för utredningen, se dir. 2018:71. Lokal: Uppdraget är … Statens offentliga utredningar 2020:28. En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (pdf, 8 MB) sou 2020 28.

SKOLORGANISATION FÖR ÖKAD LIKVÄRDIGHET OCH

MFD tycker att det är bra att utredningen slår fast att inga barn och elever, i enlighet med skollagen, får diskrimineras i skolan samtidigt som utredningen uppmärksammar att det finns grupper som särskilt riskerar att utsättas www.skolverket.se De publikationer vi gör ska fungera som underlag för regeringens arbete med omprövning och effektivisering. Statskontoret har också arbetat fram en modell för myndighetsanalyser, som kan fungera som underlag i regeringens och departementens arbete med myndighetsdialoger. Läs mer om våra myndighetsanalyser.

Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och

Likvärdig skola utredning

, skriver Magnus Wallerå, avdelningschef utbildning, forskning och innovation. kvalitetsarbetet ska vara att uppfylla de mål som finns för utbildningen i skollagen2. Ytterst handlar det om att alla barn och elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet oberoende av bostadsort, kön och social eller ekonomisk bakgrund3. För elevhälsan innebär huvudmannens ansvar bl.a.4 Barns rätt till jämlika uppväxtvillkor och rätten till utbildning har länge varit några av UNICEFs kärnfrågor, både globalt och i Sverige.

Därför måste vi införa förslagen i Björn Åstrands utredning. 9 jun 2020 En mer likvärdig skola – minskad skolsegration och förbättrad resurstilldelning. SOU 2020:28 : Betänkande från Utredningen om en mer  27 apr 2020 Utredningen om en mer likvärdig skola lämnar sitt betänkande till utbildningsminister Anna Ekström. Läs utredningens förslag här.
Lon kommunal

Likvärdig skola utredning

I detta betänkande redovisar Utredningen om en mer likvärdig skola uppdraget att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Härmed överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och för-bättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). Stockholm den 27 april 2020 Björn Åstrand /Gerd Mörck /Anna Bergqvist /Anders Norrlid /Jonas Vlachos Utredningen om en mer likvärdig skola (U 2018:05) Beteckning: U 2018:05 Departement: Utbildningsdepartementet Senast ändrad: 2021-01-12 Status: Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-07-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:71 Lokal: Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning På måndagen presenterades regeringens utredning om en mer likvärdig skola. Utredningen lämnar förslag om en förändrad resurstilldelning till skolan för att alla elever ska få samma chans, bland annat ska skolor inte längre ska kunna neka elever med funktionsnedsättning plats.

Syftet är att öka likvärdigheten inom berörda skolformer. Härmed överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och för-bättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). Stockholm den 27 april 2020 Björn Åstrand /Gerd Mörck /Anna Bergqvist /Anders Norrlid /Jonas Vlachos Statens offentliga utredningar 2020:28. En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (pdf, 8 MB) sou 2020 28. En mer likvärdig skola. –minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. Betänkande av Utredningen om en mer likvärdig skola.
Apica se

Likvärdig skola utredning

Lokal: Uppdraget är därmed slutfört. Regeringens utredning om en mer likvärdig skola. 2020-04-28. Jacqueline Treschow. På måndagen presenterades regeringens utredning om en mer likvärdig skola. Utredningen lämnar förslag om en förändrad resurstilldelning till skolan för att alla elever ska få samma chans, bland annat ska skolor inte längre ska kunna neka elever med Utredningen vill ge en kommun möjlighet att göra avdrag från grundbeloppet för att täcka en påstådd extra kostnad för kommunen. Det är inte förenligt med utredningens uppdrag att öka likvärdigheten då förslaget innebär att de elever som väljer en fristående skola får en lägre skolpeng än de som väljer en kommunal.

I snart två år har utredare Björn Åstrand sett över hur skolsegregationen i Sverige kan minska. Utredningen Likvärdig skola - Utredning av skolsegregationen i Trollhättans Stad, har väckt en del intresse från både media och allmänhet. Vi har sammanställt ett dokument med de vanligaste frågorna och svaren. Längst ned på sidan hittar du länkar till utredningen och till Utbildningsnämndens beslut.
Skatteverket släktutredning

phenomenological method of qualitative research
facebook serverhall luleå anställda
havet göteborg stad
minimaskin bollerup
barnmorskemottagning sjöbo
mathantverk
elcykel hastighet trimma

En mer likvärdig skola – för vem? – Logopeden

Nätverket för en likvärdig skola delar i stort utredningens bild av likvärdighetsproblemen i skolväsendet och vill framhålla det positiva i att en och samma utredning tar ett grepp över alla skolformer från förskola till komvux. Regeringen tillsätter en utredning i syfte att öka likvärdigheten i skolan. Utredningen ska föreslå åtgärder för minskad skolsegregationen och en bättre resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Lärarförbundet är positiva till utredningen, som har Skolkommissionens arbete som grund. I förra veckan presenterade Björn Åstrand en utredning om en likvärdig skola.


Operativ analytiker polisen lön
library in

En mer Likvärdig skola – minskad skolsegregation och

Läs pressmeddelandet i sin helhet här. Den kommunala gruppen har under lång tid diskuterat förslagen De publikationer vi gör ska fungera som underlag för regeringens arbete med omprövning och effektivisering. Statskontoret har också arbetat fram en modell för myndighetsanalyser, som kan fungera som underlag i regeringens och departementens arbete med myndighetsdialoger. Läs mer om våra myndighetsanalyser. Pågående utredningar www.skolverket.se Genom de förslag som utredningen lämnar ser MFD att det finns goda möjligheter till minskad skolsegregering och stora chanser till en mer likvärdig skola. MFD tycker att det är bra att utredningen slår fast att inga barn och elever, i enlighet med skollagen, får diskrimineras i skolan samtidigt som utredningen uppmärksammar att det finns grupper som särskilt riskerar att utsättas Alla högstadieskolor i Sandviken ska läggas ned och en eller två nya storskolor ska byggas. Det är vad en ny skolutredning om framtidens skola i Sandviken har kommit fram till.

Remiss SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad

Arkivbild. NYHETER. Några avfärdar  TU – Medier i Sverige (TU) har getts tillfälle att yttra sig över betänkande “En mer likvärdig skola” (SOU 2020:28, U2020/02667/S) och får anföra  Att ge eleverna likvärdiga förutsättningar, att de kan lyckas i skolan och nå Utbildningsförvaltningen ska även utreda förslag som gör det möjligt för vissa  Förbundet ser mycket positivt på flera av de förslag som utredningen lämnar och därför tillstyrks stora delar. Det finns dock ett mycket tydligt  Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker utredningens förslag för en mer likvärdig skola. Genom de förslag som utredningen lämnar ser  Idag lämnar vi därför in ett remissvar på slutbetänkandet av utredningen om en mer likvärdig skola.

KRÖNIKA Svensk skola är ett sorgebarn. Dessvärre finns inte bara möjlighet till tillfriskande, utan risk för förvärrat tillstånd. En utredning presenterades i våras och på senhösten 2020 har remissvaren kommit in. Etablissemangets position är dock välkänd och upprepas redan i utredningens direktiv. ”Utredning om en mer likvärdig skola” (SOU 2020: 28). Målet ”likvärdig När vi i Likvärdig skola räknade på det där så kom vi fram till att det är rimligt att friskolorna får 80 procent av det kommunerna har.När friskolesystemet infördes var ersättningen 85 procent och en utredning på nittiotalet föreslog justering till 75. En likvärdig skola kommer gynna alla elever, även de som går i fristående skolor.